Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENYT

ebben a tanévben 2019. október 25. (péntek) és november 4. (hétfő) között rendezi meg.
Az egyetemi és főiskolai matematikai intézetek hirdetőtábláikon 2019. október 25-én (péntek) 12.00 órakor függesztik ki a versenyfeladatokat, illetve ugyanettől az időponttól azok pdf-formában letölthetők a

http://www.bolyai.hu/schweitzer.htm

honlapról.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, alkalmazott matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők idén 10 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, jól olvashatóan, lehetőleg gépelve vagy tintával, feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének feltüntetésével 2019. november 4-én (hétfőn) magyar idő szerint 12.00 óráig

  • személyesen lehet benyújtani (az átvétel időpontját igazolják) az SZTE Bolyai Intézetének titkárságán (Szeged, Aradi vértanúk tere 1, 111-es szoba)
  • vagy ugyanezen időpontig ajánlottan postára kell adni a versenybizottság címére,
    SZTE Bolyai Intézet, Kevei Péter 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1,
  • vagy elektronikusan PDF formátumban a kevei@math.u-szeged.hu címre.

Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.

A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.

Kérjük a versenyzőket, hogy a feladatokkal kapcsolatos irodalmat a könyvtárakban tanulmányozzák, a könyveket ne kölcsönözzék ki, mert ezzel a többieket hátrányos helyzetbe juttatják.

Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelezze ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Szeged, 2019. szeptember 23.

a Versenybizottság

Letöltés PDF formátumban