Versenyfelhívás

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENYT

ebben a tanévben 2020. október 22. (csütörtök) és november 2. (hétfő) között rendezi meg.

A versenyfeladatok 2020. október 22-én (csütörtökön) 12.00 órakor tölthetőek le pdf formátumban a http://www.bolyai.hu/schweitzer.htm honlapról.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, alkalmazott matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők idén 11 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, nyomtatva vagy jól olvashatóan tintával, feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének feltüntetésével 2020. november 2-án (hétfőn) magyar idő szerint 12.00 óráig kizárólag elektronikusan pdf vagy jpg formátumban a schweitzer.miklos@renyi.hu címre kell elküldeni. A megoldásokat egy levélben kérjük, feladatonként külön fájlban.
Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.
A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.
Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelezze ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2020. szeptember 16.

a Versenybizottság

Letöltés PDF formátumban